Perlindungan Tuhan

Bacaan hari ini: Yeremia 37 “Raja Zedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu.” (Yeremia 37:21) Yeremia adalah seorang nabi yang jujur. Yeremia selalu menjadi perpanjangan perkataan Allah dengan setia. Ada kalanya suara…